Menu

Verslas

Leidimai

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMAS Prašymas dėl finansinės paramos suteikimo iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos LICENCIJOS VERSTIS PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, TABAKO GAMINIAIS, NAFTOS PRODUKTAIS, LEIDIMAI PREKIAUTI 1.1. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo 1.2. Paraiška dėl vienkartinės  licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo 1.3. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo 1.4. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo 1.5. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimo 1.6. Paraiška dėl licencijos galiojimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sustabdymo panaikinimo 2.1. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo 2.2. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo 2.3. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimo 2.4. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimo 2.5. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimo 2.6. Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo 3. Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas 4. Prašymas išduoti (pakeisti) leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 5.1 .Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais 5.2. Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais 5.3. Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą 6.1. Prašymas sustabdyti leidimo verstis prekyba nefasuotais produktais galiojimą 6.2. Prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba nefasuotais produktais galiojimą 6.3. Prašymas panaikinti leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais produktais galiojimą 7.1. Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 7.2. Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 7.3. Prašymas patikslinti leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis 7.4. Prašymas papildyti leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis 7.5. Prašymas išduoti leidimo prekiauti suskystintomis naftos dujomis dublikatą 7.6. Prašymas panaikinti leidimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimą 8.1. Prašymas išduoti licenciją organizuoti mažąją loteriją 8.2. Prašymas patikslinti išduotą licenciją organizuoti mažąją loteriją 8.3. Prašymas išduoti licencijos organizuoti mažąją loteriją dublikatą 8.4. Prašymas panaikinti  licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimą/galiojimo sustabdymą 9.  Prašymas išduoti leidimą (-us) prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose renginio metu 10. Prašymas išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose   LICENCIJOS (LEIDIMAI) VEŽTI KELEIVIUS, TRANSPORTO PRIEMONĖMIS 1.1. Prašymas dėl leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo 1.2. Prašymas dėl leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi patikslinimo 1.3. Prašymas dėl leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi panaikinimo 2.1. Prašymas išduoti/pratęsti licenciją/licencijos dublikatą verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais 2.2 Prašymas išduoti/pratęsti licencijos kopiją/licencijos kopijos dublikatą ,verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais   pagal www.visaginas.lt

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas