Menu

Verslas

Verslo liudijimas

Paslaugos pavadinimas Verslo liudijimų išdavimas/pratęsimas/nutraukimas.
Paslaugos gavėjai Fiziniai asmenys.
Paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama fiziniams asmenims, norintiems įsigyti, pratęsti arba nutraukti verslo liudijimo, kuris patvirtina fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia bei patalpų nuomos veikla, galiojimą.
Paslaugos suteikimo trukmė Išduodant verslo liudijimą — 4 darbo dienos, pratęsiant verslo liudijimo galiojimą — 2 darbo dienos.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti Prašymas (laisvos formos). VMI paprašius, pateikiami šie dokumentai: - dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybų nustatytas mažesnis pajamų mokestis; - dokumentai įrodantys, jog asmuo turi teisė įsigyti VL, kai VMI yra nustačiusi atitinkamą apribojimą; - dokumentai įrodantys asmenų tarpusavio giminystę, kai VMI neturi atitinkamų duomenų apie į VL įrašomą asmenį; - sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose. Teikiant prašymą tiesiogiai (be elektroninio autentifikavimo), taip pat turi būti pateikiami šie dokumentai: - Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; - leidimas gyventi, jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis, nesantis Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ar jo šeimos narys.
Paslaugos teikimo būdai Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai, paštu.
Paslaugos teikėjas Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.
Paslaugos vadovas Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).
Teisės aktai   Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas; Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas; Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių"; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo"; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 333 „Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo". Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

Failas PP12 naujo verslo liudijimo išdavimas
Failas PP12 verslo liudijimo patvirtinimas
Failas PP12 verslo liudijimo nutraukimas
Failas PP12 verslo liudijimo pratęsimas
Failas PP12 draudimas būti įtrauktam į kito asmens verslo liudijimą
Failas PP12 savęs išbraukimas iš kito asmens verslo liudijimo


Pagal https://www.vmi.lt			

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas