Menu

Uždaroji akcinė bendrovė “Visagino tiekimas ir statyba”

Uždaroji akcinė bendrovė “Visagino tiekimas ir statyba” įregistruota Visagino m. savivaldybėje 1995m. rugpjūčio 3d. (2004-11-25 Registravimo pažymėjimas Nr.031153, pažymėjimą išdavė Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas). Direktorius Viktor Abaškin Įmonės kodas: 1554 49725. Pagrindinio ofiso adresas: Parko g. 14, 31139 Visaginas, Lietuva. Telefonas: (8 386) 31 855. El.pašto adresas: vtirs@sugardas.lt Trumpas įmonės aprašymas: Medinių gaminių (be baldų) gamyba; Statybinių betono produktų gamyba; Statybinių metalinių konstrukcijų gamyba; Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Geodezinė veikla; Gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimas; Privažiuojamųjų geležinkelių rekonstravimas, remontas ir tiesimas. Įmonė turi gamybinę bazę su sandėliais ir gamybinėmis patalpomis pramoninėje zonoje. UAB “Visagino tiekimas ir statyba” turi Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestatą Nr. 731, suteikianti teisę atlikti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), geležinkelio kelias; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (išskyrus magistralinius), nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; sporto paskirties inžineriniai statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai (bendrieji statybos darbai). Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.     Įvykdytų bei vykdomų svarbiausių  statybos rangos darbų sutarčių sąrašas   
Projekto pavadinimas / vieta Aprašymas ir fiziniai indikatoriai Darbų pradžios/ pabaigosdata Perkančioji organizacija / Užsakovas
Specialiosios paskirties geležinkelio bei lygiagrečiai einančio specialiosios paskirties technologinio autokelio statybai darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), geležinkelio keliai), inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: darbo projekto parengimasStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (mechanikos darbai; elektrotechnikos darbai) 2009-03-262010-10-28 VĮ Ignalinos atominė elektrinėįm.kodas 5545008 Drūkšinių km., Visagino savivaldybė, 31500 Visaginas
Felčerinio punkto pastato rekonstravimas į Imbrado daugiafunkcinį centrą ir Imbrado kaimo centrinės dalies apšvietimo sistemos įrengimas vykdant investicinį projektą Nr. VP-1.2-VRM-01-R-91-001 „Imbrado daugiafunkcinio centro įkūrimas“. Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: darbo projekto parengimasStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (mechanikos ir elektrotechnikos darbai) 2010-08-252011-11-11 Zarasų rajono savivaldybės administracijai įm.kodas 188753461 Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Projekto „Rimšės buvusios mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams ir aplinkos bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ statybos darbai, parengiant darbo projektą. Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės); inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: darbo projekto parengimasStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (mechanikos ir elektrotechnikos darbai) 2011-10-122012-10-12 Ignalinos rajono savivaldybės administracijai įm.kodas 288768350Laisvės a. 70, 30122 Ignalina
Skvero Nr.1 D. Bukonto g., Zarasuose, rekonstrukcijos darbai, įgyvendinant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą ,,Naujos kokybės įvaizdžio formavimas ir infrastruktūros plėtra atokiose pasienio miestuose-Zarasuose ir Kraslavoje“. Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės); inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: darbo projekto parengimasStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (mechanikos darbai; elektrotechnikos darbai) 2010-02-042012-03-27 Zarasų rajono savivaldybės administracijai įm.kodas 188753461 Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Ignalinos AE administracinio pastato Nr. 185 fasado dalinis remontas, lauko (tambūro) durų keitimas, stogo lokalinis remontas ir priegrindų įrengimas. Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastataiProjektavimo darbų sritys: techninio darbo projekto parengimasStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (elektrotechnikos darbai) 2012-04-042013-05-29 VĮ Ignalinos atominė elektrinėįm.kodas 25545008 Drūkšinių km., Visagino savivaldybė,31500 Visaginas
ES lėšomis numatomo finansuoti projekto „Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 19 (statybos metai 1986) atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“ techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbai. Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: gyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: techninio darbo projekto parengimasStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (mechanikos darbai; elektrotechnikos darbai) 2012-02-032013-02-04 Ignalinos rajono savivaldybės administracijai įm.kodas 288768350 Laisvės a. 70, 30122 Ignalina
Projekto “Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ (projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-013) paprastas remontas. Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)                                                   Projektavimo darbų sritys: darbo projekto parengimas. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai ir elektrotechnikos darbai 2012-06-29 2014-07-23 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras,                            įmonės kodas 190977915, Festivalio g. 7, Visaginas
Visagino kūrybos namų,Vilties g. 16, Visagine, pastato apšiltinimas pagal Ignalinos programos projektą „Visagino miesto visuomeninės paskirties pastatų energijos efektyvumo didinimas (3 etapas)“ Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: techninio darbo projekto parengimas.                                                                Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai ir elektrotechnikos darbai 2013-05-13 2014-06-14 Visagino savivaldybės administracija įm. kodas 188711925 Parko g. 14, 31139 Visaginas
Ignalina ISFSF projektas B1.B1 VĮ IAE pastato aplinkos tvarkymo statybos darbai Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės);Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai 2012-10-172014-08-08 NUKEM Technologies GmbH Industrie strasse 13,63755 Alzenau, Vokietija UAB „Vilstata“,                 įm.kodas 155571031 Drūkšinių km., Visaginas
Visagino “Verdenės” gimnazijos, Taikos pr. 21, Visagine, pastato modernizavimas pagal Ignalinos programos projektą „Visagino miesto visuomeninės paskirties pastatų energijos efektyvumo didinimas (3 etapas)“ Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: techninio darbo projekto parengimas. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai ir elektrotechnikos darbai 2013-07-17 2014-08-11 Visagino savivaldybės administracija įm.kodas 188711925 Parko g. 14, 31139 Visaginas
Visagino miesto Sedulinos alėjos 3 mikrorajone įrengimo bei kompleksiško aplinkos sutvarkymo darbai ir paslaugos Statinių kategorija: neypatingi statiniaiStatinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (mechanikos ir elektrotechnikos darbai) 2013-06-21 2014-12-02 Visagino savivaldybės administracija įm.kodas 188711925 Parko g. 14, 31139 Visaginas
Miesto parko Visagine, Santarvės gatvėje įrengimo darbai Statinių kategorija: II gr. nesudėtingas inžinerinis statinisStatinių grupės: inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos: kiri inžineriniai statiniai; inžineriniai tinklai: (lietaus nuotekų tinklai, elektros tinklai)Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai (mechanikos ir elektrotechnikos darbai) 2014-04-22 2014-12-18 Visagino savivaldybės administracija įm.kodas 188711925 Parko g. 14, 31139 Visaginas
Visagino kultūros centro „Banga“ pastato Parko g. 16, Visagine atnaujinimo (modernizavimo) darbai Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: techninio darbo projekto parengimas. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai ir elektrotechnikos darbai 2015-02-02 2016-08-02 Visagino savivaldybės administracija įm.kodas 188711925 Parko g. 14, 31139 Visaginas
Daugiabučio gyvenamojo namo S. Nėries g. 47, Zarasuose, atnaujinimo (modernizavino) darbai Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, šilumos tiekimo tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: techninio darbo projekto parengimas. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai ir elektrotechnikos darbai 2015-03-31 2017-05-02 UAB “Zarasų būstas” įm.kodas 187801768 Bažnyčios g. 4, 32131 Zarasai
Visagino kultūros centro pastato, esančio Vilties g.5, Visagine atnaujinimo (modernizavimo) darbai Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)Projektavimo darbų sritys: techninio darbo projekto parengimas. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai ir elektrotechnikos darbai Nuo 2015-05-12 Visagino savivaldybės administracija įm.kodas 188711925 Parko g. 14, 31139 Visaginas
Bendrųjų statybos darbų atlikimas VĮ IAE objektuose Statinių kategorija: ypatingi statiniaiStatinių grupės: negyvenamieji pastataiStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai Nuo 2015-01-08 VĮ Ignalinos atominė elektrinė įm.kodas 25545008 Drūkšinių km., Visagino savivaldybė ,31500 Visaginas
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ tvoros įrengimo darbai Statinių grupės: negyvenamieji pastataiStatybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai Nuo 2017-06-20 Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ įm. kodas 190231011 Draugystės g. 19, Visaginas
 

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas