Menu

Turizmas

Magūnų kaimo kapinaitės ir koplyčia

Magūnų kaimo kapinaitės ir koplyčia Magūnų kaimas – viena seniausių Visagino apylinkių vietovių, istorijos šaltiniuose žinoma kaip Breslaujos pavieto gyvenvietė. XVII amžiaus pradžioje čia vyko teismo procesas, jame už raganavimą buvo nuteisti myriop keli vietos gyventojai. Dabartinės kaimo kapinaitės siejamos su Gūrio (Kalnėno) dvarininko Butlerio vardu. 1833 m. čia jis palaidojo savo mažametį sūnelį ir pastatė virš jo kapo koplytėlę. Koplytėlė sumūryta iš lauko akmenų, panaudojant rišamąją medžiagą – kalkes. Medinės dalys nudažytos geltonai ir baltai (aplink duris). Priekinėje (durų) pusėje yra 4 baltai dažytos kolonos. Koplytėlės viršūnę užbaigia mažas kaltinis kryžius – saulutė. Kapinėse yra daug ir įvairių paminklų, kai kurie iš jų – seni (datuojami nuo 1891 m.). Magūnų kaimo kapinaitės ir koplyčia įrašytos į kultūros paveldo objektų registrą.

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas