Menu

Turizmas

Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejus

Muziejus įsteigtas 1986 m. vasario 24 d. Sniečkaus (dab. Visaginas) 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1989 m. muziejus perkeltas į Visagino lietuvių vidurinę mokyklą (dab. „Verdenės“ gimnazija) ir pavadintas „Aukštaičio pirkia“. 2006 metai mokyklos muziejui  buvo jubiliejiniai - dvidešimtieji. Atsirado galimybė muziejų įkurdinti naujose ir erdvesnėse patalpose. Jis papildytas nauja ekspozicija ir pavadintas Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejumi (vadovė Stasė Černiauskienė). Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio muziejui vadovauja vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Marytė Niparavičienė.2016 metais kovo 2 d. paminėtas muziejaus 30-metis. Adresas: Taikos pr. 21, Visaginas Tel.: (8 386)  72 758 El. paštas: verdene@dkd.lt http://verdene.dkd.lt/muziejus.html

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas