Naujienos

Utenos Kolegija kviečia mokytis.

Visaginui LT maketuotas-2

Kviečiame susipažinti su Ūkio ministerijos parengtu informacinių gidu apie Socialinį verslą.

Kviečiame susipažinti su Ūkio ministerijos parengtu informacinių gidu apie Socialinį verslą. Jame pateikiama informacija apie svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, kuriant socialinį verslą: socialinio verslo sąvoka, skirtumai nuo kitų socialinės ekonomikos subjektų, socialinio verslininko profilis, socialinio verslo nauda, praktiniai socialinio verslo vystymo aspektai.

Nuo 2015 m. balandžio 3 dienos yra patvirtinta Ūkio ministro įsakymu Socialinio verslo koncepcija. Socialinio verslo koncepcijos tikslas – nustatyti socialinio verslo bendruosius principus, problemines sritis ir išskirti pagrindinius uždavinius, siekiant skatinti socialinio verslo plėtrą. Koncepcijos patvirtinimas atvers kelią aktyvesnėms diskusijoms socialinio verslo ir socialinių inovacijų klausimais, socialinių verslų plėtrai, paskatins kurtis socialinius klasterius – teritoriniu pagrindu tarpusavyje veikiančias susijusias organizacijas.

Socialiniam verslui būdingas labai platus veiklos spektras. ES valstybėse narėse socialinis verslas dažniausiai veikia trijose srityse: integracijos į darbo rinką, asmeninių paslaugų ir socialiai atskirtų vietovių vystymo. Atsižvelgiant į socialinės ekonomikos raidos tendencijas ES, socialinio verslo plėtra Lietuvoje taip pat turėtų vykti dviem kryptimis – skatinant tradicinį privatų verslą įsitraukti sprendžiant socialines problemas ir skatinant nevyriausybines organizacijas savo veikloje taikyti verslo modelius.

 

Visą informaciją jus rasite čia: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/socialinis-verslas

Dėmesio. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui.

Dėmesio. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

 • alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
 • visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos srityje;
 • sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityje.

(daugiau…)

Dėmesio. Paskelbti konkursai teikti projektus.

Visagino savivaldybės administracija skelbia Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2016 metų specialiosios programos, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-43, visuomenės sveikatos projektų (toliau – Projektai) konkursą šioms prioritetinėms visuomenės sveikatos sritims:

 1. Žalingų įpročių (alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo) prevencija.
 2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.
 3. Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika.
 4. Sveika mityba ir fizinis aktyvumas.
 5. Sveika aplinka.
 6. Traumų profilaktika.

(daugiau…)

Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

Kad palengvinti naštą norintiems įsteigti verslą 2010 m. buvo patvirtinti pavyzdiniai steigimo dokumentai:

Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeisti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai ir jų pildymo rekomendacijos.

(daugiau…)

DĖMESIO, PASKELBTAS KVIETIMAS JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI PAGAL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMĄ

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2016 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-153.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2016 m. finansavimo kryptys:

 • Vandenų apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 950 tūkst. Eur);
 • Aplinkos oro apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 870 tūkst. Eur);
 • Prevenciniai projektai1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 1 001,5 tūkst. Eur).

Daugiau informacijos: http://www.laaif.lt/lt/2016-04-11-demesio-paskelbtas-kvietimas-teikti-paraiskas-finansavimui-gauti-pagal-lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondo-programa/

Informuojame, kad laikinai pasikeitė VšĮ IAE regiono verslo inkubatoriaus l.e.p. direktorės Ingos Vasilenko konsultavimo ir priėmimo laikas yra:

Pirmadienis       11:30 – 14:30
Antradienis        16:30 – 19:00
Trečiadienis       16:30 – 19:00
Ketvirtadienis    11:30 – 14:30
Penktadienis      12:00 – 14:00

Visais klausimais Jūs galite kreiptis bet kurio metu el.paštu direktorius@inkubatorius.lt arba telefonu + 370 670 98053. Į visus Jūsų užduotus klausimus pasistengsime atsakyti kuo greičiau ir pateikti išsamią informaciją.

VšĮ IAE regiono verslo inkubatoriaus informacija

 

Puslapis 3 iš 1012345...10...Paskutinis »