Naujienos

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Dizainas LT“.

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo, diegimo gamybos procesuose arba paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 Eur.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti:

  • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paraiškų pateikimo terminas – 2016 m. lapkričio 28 d. 16 val. Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti čia.

DĖMESIO!

Nuo 2015 m. sausio mėn. 01 d. pagal Akcinių bendrovių įstatymą visos įmonės turi pakeisti bendrovių įstatus, įstatinio kapitalo dydžius ir akcijų nominalines vertes, kurie turi būti nurodyti eurais euro centų tikslumu.

Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas mokestis Registrų centrui už įstatų keitimą brangs net iki 26,65 EUR. O įmonėms, kurios iki minėtos datos nepakeis įstatų, bus siunčiami įspėjimai, numatomos baudos.

Registrų centras prašo būti aktyviems ir pradėti keisti įstatus jau nuo šiandien!

(daugiau…)

Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas

Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas

VMI parengė ir interneto svetainėje www.vmi.lt patalpino įmonėms „žingsnis po žingsnio“ instrukcijas, kaip teisingai pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių duomenis. Šią informaciją elektroniniu būdu PVM mokėtojai (įmonės ir gyventojai) bei krovinius vežančios įmonės pradės teikti nuo spalio 1 dienos. Smulkusis verslas, naudodamasis VMI paslaugomis, papildomų išlaidų nepatirs.

(daugiau…)

Visagino savivaldybė skelbia konkursą

„Visagino savivaldybė skelbia konkursą eiti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigas, įstaigos buveinės adresas – Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas, įmonės kodas – 155987923.

Viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, kad būtų užtikrintas įstaigos įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymas, analizuoti Visagino savivaldybės verslo ir turizmo plėtros raidą, pagrindinių rodiklių dinamiką, tendencijas, tirti savivaldybės verslo aplinką, turizmo produktų paklausą bei padėtį turizmo rinkose, rengti savivaldybės verslo ir turizmo sričių statistikos apžvalgas, prisidėti prie šių sričių plėtros bei vystymo.

(daugiau…)

PAKEISTAS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

Pranešame, kad vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-117 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus pavadinimo keitimui“ bei Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-658 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro įstatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. liepos 5 d. VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus juridinis vardas yra pakeistas ir įregistruotas naujas įstaigos pavadinimas VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras.

Taip pat pakeisti įstaigos įstatai ir įregistruoti Registrų centre. Buveinės adresas ir kiti duomenys, išskyrus įstaigos juridinį pavadinimą, nepasikeitė. Visi VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius vardu sudaryti sandoriai lieka galioti.

Primename!

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, įsigaliojo teisės aktų pakeitimai susiję su euro įvedimu. Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentuose nurodytų vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių vertė turi būti išreikšta eurais:

  • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.
  • Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turi pakeisti savo įstatus.

Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Akcinių bendrovių įstatyme nustatyto minimalaus UAB ir AB  įstatinio kapitalo dydžiai pateikti čia: http://www.registrucentras.lt/p/193

Akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo skaičiuoklę rasite čia: http://www.registrucentras.lt/jar/euras/skaiciuokle.php

Pavyzdinius steigimo dokumentų formas rasite čia: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/imoniu-teise/pavyzdiniai-steigimo-dokumentai

Lietuvos pramonininkų konfederacija 2016-2017m. vykdo projektą pagal ES finansuojamą priemonę „Naujos galimybės“ (priemonę kuruoja Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija). 

Projekto esmė– Lietuvos įmonių eksporto paslaugų ekspansija. Projekto veiklos- Lietuvos įmonių dalyvavimas užsienyje ir Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose. 

Šiuo metu jau vykstantiems projektams ieškoma naujų įmonių dalyvių, kurios norėtų sudalyvauti joms aktualiose tarptautinėse parodose.

Pagrindiniai reikalavimai įmonėms: jos turi būti labai mažos, mažos arba vidutinės. Taip pat parodose reikėtų dalyvauti bendrame stende (5-6 įmonės viename stende). Parodas įmonės pasirenka pagal poreikį, tik reikėtų dalyvauti bent jau 5 parodose projekto vykdymo laikotarpio metu (2016-2017 m.).

(daugiau…)

Puslapis 2 iš 1012345...10...Paskutinis »