Kontaktų bazė

PAGALBA INVESTUOTOJAMS

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatorius

www.inkubatorius.lt

Visagino savivaldybės administracija

www.visaginas.lt

VŠĮ INVESTUOK LIETUVOJE

www.investlithuania.lt

VŠĮ VERSLI LIETUVA

www.verslilietuva.lt

 

MINISTERIJOS

LR Finansų ministerija

www.finmin.lt

LR Ūkio ministerija

www.ukmin.lt

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

www.socmin.lt

LR Susisiekimo ministerija

www.transpr.lt

LR Užsienio reikalų ministerija

www.urm.lt

LR Aplinkos apsaugos ministerija

www.am.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

www.vmi.lt

Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos

www.cust.lt

 

ES PARAMA ADMINISTRUOJANČIOS AGENTŪROS

Centrinė projektų valdymo agentūra

www.cpva.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra

www.nma.lt

Lietuvos verslo paramos agentūra

www.lvpa.lt

Lietuvos ekonominės plėtros agentūra

www.lda.lt

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

www.esfa.lt

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

www.laaif.lt

 

CENTRAI

Europos verslo informacijos centras

www.eic.lt

Lietuvos inovacijų centras

www.lic.lt

VĮ Registrų centras

www.registrucentras.lt

 

KREDITO GARANTIJA

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

www.garfondas.lt

Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA)

www.invega.lt

 

KONFEDERACIJOS, ASOCIACIJOS, DIREKCIJOS IR KT.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

www.ldkonfederacija.lt

Lietuvos pramoninkų konfederacija

www.lpk.lt

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

www.chambers.lt

Transporto investicijų direkcija

www.tid.lt

Lietuvos savivaldybių asociacija

www.lsa.lt

 

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 2014-2020

Internet portalas www.esinvesticijos.lt

 

LIETUVOS VERSLO ASOCIACIJOS:

Asociacija „Infobalt“

www.infobalt.lt

Asociacija „Lietuvos keliai“

www.lietuvoskeliai.lt

Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“

El. paštas elenap@post.5ci.lt

>Asociacija „Lietuvos mediena“

www.lietuvosmediena.lt

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija „GELPA“

El. paštas gelpa@takas.lt

Įmonių asociacija „Lietuvos durpės“

www.asocdurpes.lt

Investuotojų forumas

www.investorsforum.lt

Inžinerinės ekologijos asociacija

www.iea.lt

Langų ir durų gamintojų asociacija

www.languasociacija.lt

Lietuvos pramonininkų konfederacija

www.lpk.lt

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

www.ldkonfederacija.lt

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

www.chambers.lt

Lietuvos verslo konfederacija

www.tprl.lt  / www.icclietuva.lt

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija

El. paštas lzuta@freemail.lt

Lietuvos aludarių asociacija

www.aludariai.lt

Lietuvos statybininkų asociacija

www.statybininkai.lt

Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija

www.chemija.lt

Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija

www.asista.lt/lmta

Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“

El. paštas pienocentras@post.omnitel.net

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA“

www.lineka.lt

Lietuvos stiklininkų asociacija

www.stiklas.org

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija

www.allgrain.lt

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija

www.latia.lt

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija

www.linpra.org

Lietuvos mėsos perdirbimo įmonių asociacija
El. paštas lmpa@takas.lt

Lietuvos farmacijos pramonės įmonių asociacija
El. paštas vladas.bumelis@sicor.lt

Mokslo institucijų asociacija
El. paštas asmontas@pfi.lt

Nacionalinė regionų plėtros agentūra
www.nrda.lt

 

MUITAI, IMPORTO APRIBOJIMAI:

Lietuvos Respublikos integruotas tarifas LITAR – informacijos apie ES bei nacionalinius muitus ir mokesčius bei kai kuriuos draudimus ir apribojimus rinkinys:
http://litarweb.cust.lt/

Market Access Database

Pateikiama naudinga informacija ES eksportuotojams (iš ES) apie atskiroms prekėms taikomus importo muitus, PVM tarifus, importo procedūras, apribojimus ir reikalingus dokumentus

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm 

Export Helpdesk

Importuojantys prekes į ES iš trečiųjų šalių gali pasinaudoti tinklapyje „Eksportas į ES“ publikuojama informacija: tarifai, importo reguliavimas, procedūros, dokumentai.

http://export-help.cec.eu.int/

World Customs Organization

Nuorodos į daugelio šalių muitinės organizacijų puslapius

www.wcoomd.org/