Sėkmingo verslo receptai “InoVerslas” – Utenos regionas

Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius kartu su partneriais Verslo centrų asociacija, Zarasų verslo informacijos centru, Utenos verslo informacijos centru, Molėtų verslo ir turizmo informacijos centru, Anykščių verslo informacijos centru, Lietuvos inovacijų centras ir Lietuvos pramoninkų konfederacija nuo 2014 m. sausio mėnesio pradėjo vykdyti projektą “Sėkmingo verslo receptai “InoVerslas” – Utenos regionas”, projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-003 pagal Ekonomikos veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” priemonę “Asistentas – 4”.

Projekto tikslas – pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą, teikiant viešasias paslaugas verslui.

Viešųjų paramos verslui paslaugų svarba sėkmingam SVV įmonių plėtrai jau seniai akivaizdi ir plačiai taikoma pasaulinėje praktikoje. Ekonominės krizės išdavoje ženkli dalis subjektų sumažino verslo aktyvumą. Minėtos tendencijos pasėkoje lėtėja Lietuvos ūkio plėtros tempai ir nedidėja konkurencingumas. Veiksminga priemonė – aukštos kokybės viešųjų paramos verslui paslaugų plėtra skatinant verslo plėtrą.

Projekto veiklos bus koncentruojamos 2 kryptimis: paskatas visuomenės verslumui ir naujų SVV subjektų steigimuisi bei plėtrai kūrimas; aukštos kokybės konsultacinių paslaugų kokybė ir prieinamumo inicijuojant ir plėtojant verslą užtikrinimas.

Bendra projekto vertė 1 111 108 Lt.

Projekto įgyvendinimo trukmė 2014.01.01 – 2015.07.31.

VŠĮ IAE REGIONO VERSLO INKUBATORIUS, TEIKIA INDIVIDUALIAS KONSULTACIJAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS (SVV):

  •  verslo reguliavimo klausimais (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.);
  • juridinio asmens vidaus valdymo klausimais (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.);
  • juridinio asmens aplinkos klausimais (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internacionalizacija ir pan.);
  • kitą praktinę ir konsultacinę pagalbą verslo įmonėms (pagalba rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas ir tobulinimas ir pan.).

Konsultacijos vyksta darbo dienomis VšĮ IAE regiono verslo inkubatoriuje, Taikos 7, 1,2 ir 20 kabinetuose, tel. 8 386 70160.