Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų vadovų ir konsultantų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas netradicinių turizmo produktų organizavimo bei pardavimo srityje

Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius kartu su partneriais Ignalinos rajono vietos veiklos grupe Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupe, Ignalinos AE regiono plėtros agentūra bei Bulgaria Gateway (Bulgarija) vykdo projektą „Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų vadovų ir konsultantų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas netradicinių turizmo produktų organizavimo bei pardavimo srityje „.

Projekto tikslinė grupė – 6 projektų vadovai (konsultantai) ir 2 kaimo plėtros procesų dalyviai, dalyvaujantys organizacijų valdyme, kitaip – valdybos nariai iš keturių siunčiančių organizacijų: Ignalinos vietos veiklos grupės, Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus, Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros ir Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės. Projekte numatytas vienas dviejų savaičių vizitas Bulgarijoje.

Pagrindinis projekto tikslas – „tobulinti Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų vadovų ir konsultantų profesines žinias ir įgūdžius netradicinių turizmo produktų organizavimo ir pardavimo srityje“.

Po įvykdytos atrankos Inkubatoriaus finansininkė Aleksandra Krugliakova kartu su praktikante Renata Višnevskaja kovo 13-27 d.d. dalyvauja stažuotėje Sofijoje (Bulgarijoje).