Dokumentų rengimas

Verslo inkubatoriaus specialistai rengia dokumentus:

  • įmonės registravimo dokumentus (įstatus ir t.t.);
  • veiklos sutartis;
  • verslo planus;
  • projektų paraiškų dokumentus;
  • buhalterinės apskaitos blankus;
  • kitus dokumentus.

Paslaugų įkainiai:

Pavadinimas Kaina
Sutarčių parengimas Nuo 14,5 Eur
Kitų dokumentų parengimas Sutartinė
Verslo plano rengimas Nuo 58 Eur
Projekto paraiškų rengimas Nuo 58 Eur
Buhalterinės apskaitos blankų pildymas Nuo 4 Eur