Inkubavimo tvarka

Reikalavimai kandidatams į inkubavimą

Verslo inkubatoriuje gali būti inkubuojami Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689; 2004, Nr. 120-4428) numatyti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.

Kandidatų į inkubuojamas įmones atrankos kriterijai yra šie:

 1. Inkubuojamas ūkio subjektas savo veikla prisidės prie Ignalinos atominės elektrinės regiono socialinio ekonominio vystymo.
 2. Sukurs naujas darbo vietas.
 3. Turės įgyvendinamą verslo planą.
 4. Ūkio subjekto veikla turės savarankiško vystymosi ir plėtros galimybių.
 5. Ūkio subjekto poreikiai atitiks verslo inkubatoriaus galimybes ir tikslus (pirmenybė teikiama gamybos, paslaugų įmonėms, inovacijų ir IT įmonėms, įmonėms, eksportuojančioms produkciją).
 6. Ūkio subjekto veiklai turi būti naudojama mobili, nereikalaujanti sudėtingų technologinių komunikacijų bei didelių žaliavų ir medžiagų atsargų įranga.
 7. Pradedančių ir smulkių verslininkų rėmimas, skiriant ypatingą dėmesį bedarbiams, moterims, jaunimui.
 8. Priėmimo pirmenybė teikiama naujai įkurtoms arba veikiančioms ne daugiau kaip 3 metus įmonėms.

Įmonės, norinčios nuomoti patalpas IAE regiono verslo inkubatoriuje, turėtų pateikti šiuos dokumentus:

 1. Paraišką pagal pateiktą formą;
 2. Įmonės aprašymą pagal pateiktą formą;
 3. Įmonės verslo planą mažiausiai trejų metų laikotarpiui nuo patekimo į verslo inkubatorių;
 4. Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 5. Pažymas apie atsiskaitymą su SODRA ir mokesčių inspekcija.

Sprendimą dėl įmonių patekimo į Verslo inkubatorių priima verslo inkubatoriaus visuotinis dalininkų susirinkimas.