ES finansavimo vadovas pradedantiesiems

Šis vadovas gali būti naudingas mažosioms įmonėms (MVĮ), nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), jaunimui, mokslininkams, ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir kt.

Jame pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, kuriose skelbiama apie ES finansavimo galimybes 2014–2020 m., taip pat svarbiausia informacija:

  • kaip ir kur teikti paraišką;
  • kitos bendros taisyklės (tinkamumo kriterijai ir t. t.).

Visą vadovą rasite čia: http://ec.europa.eu/budget/funding/index_lt