Všį IAE regiono verslo inkubatorius kviečia verslininkus aktyviai jungtis prie geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo!

Rugpjūčio 18 d. LR Vyriausybės rūmuose Lietuvos verslo asociacijų ir savivaldos atstovai kartu su Vyriausybės, Ūkio ir Finansų ministerijų vadovais uždegė žalią šviesą Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumui. Dabar estafetė perduota tūkstančiams Lietuvos įmonių, verslo atstovų, savivaldai, kurios galės savanoriškai prisijungti prie memorandumo ir įsipareigos įvedant Lietuvoje eurą elgtis su vartotojais sąžiningai, t. y., nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu padidinti prekių ir paslaugų kainas ir užtikrinti sąžiningą paslaugų ir prekių kainų perskaičiavimą bei jų skelbimą.

Visi, prisijungę prie memorandumo, įgis teisę naudotis specialiai šiam tikslui sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžiningai“ ir juo pažymėti prekybos ir paslaugų teikimo vietas, naudoti jį reklamoje, oficialiuosiuose dokumentuose ir renginiuose ir informuoti vartotoją, kad laikosi memorandume nustatytų principų.

„Memorandumo pasirašymas – nuoseklus žingsnis, pereinant nuo prognozių ir spekuliacijų apie būsimus kainų pokyčius prie realių darbų. Pasirašę memorandumą atsakingai ir sąžiningai dirbantys verslo atstovai įsipareigos, kad euro įvedimas netaptų nepagrįsto kainų augimo pretekstu. Gyventojai galės stebėti, o valstybinės institucijos privalės kontroliuoti, kaip šio įsipareigojimo laikomasi praktikoje ir, esant reikalui, taikyti sankcijas“, – teigia Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Prisijungti prie memorandumo bus galima iki euro įvedimo dienos, tai yra iki 2015 m. sausio 1 d., internetu arba užpildžius paraišką ir ją pateikus prisijungimą prie memorandumo administruojančiam organizatoriui arba Ūkio ministerijai, savivaldybės administracijai, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, VšĮ „Versli Lietuva“ ir jos atstovams Lietuvos miestuose, verslo inkubatoriams, verslo informaciniams centrams.

„Dalyvaudami Sąžiningo kainų perskaičiavimo kampanijoje ūkio subjektai turės galimybę pademonstruoti verslo brandumą ir atsakomybę vartotojams. Tikimės, kad prie memorandumo prisijungs dauguma Lietuvoje veikiančių įmonių ir jas vienijančių asociacijų, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas. – Noriu atkreipti dėmesį, kad prisijungimą prie memorandumo reikėtų vertinti ne kaip savanoriškai prisiimtą papildomą suvaržymą, o kaip galimybę verslui tapti labiau matomam, žinomam, atpažįstamam ir pasinaudoti prisijungimu prie memorandumo ir jo logotipu kaip nemokama rinkodaros priemone. Šiuo logotipu visuomenė bus informuojama, kad laikomasi memorandume nustatytų principų. Tad skatinu visus verslo subjektus jungtis prie memorandumo ir kviečiu šiuo svarbu laikotarpiu ir verslo atstovus, ir institucijas susitelkti bendram darbui.“

Pasak finansų ministro Rimanto Šadžiaus, memorandumą pasirašę verslininkai žengia atsakingą žingsnį. „Būtent į šios kampanijos dalyvius gyventojai pirmiausia kreips dėmesį. Esu tikras, kad verslininkai sugebės savo praktine veikla greitai išsklaidyti dalies visuomenės nepagrįstą baimę dėl savaiminio kainų augimo įvedant naują valiutą“, – sako finansų ministras.

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas numato, kad, netinkamai perskaičiavus prekių ar paslaugų vertes iš litų į eurus ar nesilaikant kitų įstatymo reikalavimų, bus taikomi įspėjimai ir baudos.

Galutinį sprendimą dėl Lietuvos priėmimo į euro zoną 2014 m. liepos 23 d. paskelbė Briuselyje posėdžiavusi ES Ministrų Taryba. Praėjus 30 dienų po šio sprendimo, t. y. nuo rugpjūčio 22 d., visose prekybos ir paslaugų teikimo vietose kainos vartotojams turi būti nurodytos dviem valiutomis – litais ir eurais.

VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius kviečia verslininkus aktyviai jungtis prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir užpildyti prašymą.

Gavus prašymą, bus tikrinami norinčiojo prisijungti prie memorandumo pateikti duomenys. Jeigu šie duomenys bus teisingi, tuomet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo gavimo norintysis bus įtrauktas į prisijungusiųjų sąrašą ir gaus memorandumo logotipą. Prisijungusiųjų prie memorandumo sąrašas bus skelbiamas svetainėje www.euras.lt.

Prašymas įrašyti į Subjektų, prisijungusių prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, sąrašą

Subjektų prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas ir šio memorandumo logotipo naudojimo tvarkos aprašas