Atnaujintas „Pirmųjų verslo metų krepšelis“ paslaugų tiekimas Visagine

Inkubatorius informuoja, kad nuo liepos 1 d. atnaujinamas „Pirmųjų verslo metų krepšelis„ paslaugų teikimas Visaginas. Pirmųjų verslo metų krepšelis – tai vaučeris, kurio vertė 6000 Lt, skirtas jaunesniems nei 30 metų ir norintiems pradėti savo verslą asmenims. Už verslo pradžios krepšelio paslaugas jų gavėjams mokėti nereikia. Suteiktas paslaugas apmoka VšĮ „Versli Lietuva“.

Siūlomos paslaugos:

Konsultacijos iki įmonės įregistravimo

Apimtis 1 asmeniui

 1. Įmonės juridinės formos pasirinkimo klausimai;
 2. Įmonės registravimo klausimai.

Viso 4 val. pasirinktinai

Konsultacijos po įmonės įregistravimo

Apimtis 1 įmonei

 1. Buhalterinės apskaitos vedimo klausimai;
 2. Darbo teisės ir saugos klausimai;
 3. Raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimai;
 4. Sutarčių sudarymo klausimai;
 5. Licencijų, leidimų gavimo klausimai;
 6. Verslo finansavimo klausimai;
 7. Paramos verslui klausimai;
 8. Pareiginių nuostatų parengimas;
 9. Įmonės reklamos, komercinių pasiūlymų parengimas.

Viso 50 val. pasirinktinai

Mokymai

Apimtis vienai įmonei

 1. Parama verslui; verslo finansavimo galimybės;
 2. Buhalterinės apskaitos vedimo ir finansų apmokymai;
 3. Marketingo klausimai;
 4. Verslo plano klausimai;
 5. Derybų klausimai;
 6. Verslo procesų klausimai;
 7. Strateginio įmonės valdymo klausimai;
 8. Darbo teisės ir saugos klausimai;
 9. Raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimai;
 10. Sutarčių sudarymo klausimai.

Viso 24 val. pasirinktinai. 

 

Koks dokumentas būtinas norint gauti vaučerį?

Bet koks asmens tapatybę įrodantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ir kt. lygiavertis dokumentas).

Kur galima gauti vaučerį?

Visagine prašome kreiptis į VšĮ IAE regiono verslo inkubatorių, Taikos 7, tel. 838670160 arba el. paštu info@inkubatorius.lt.

Kokia tolimesnė eiga gavus vaučerį?

Asmuo, gavęs vaučerį ir norėdamas pasinaudoti pagal vaučerį teikiamomis paslaugomis, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaučerio gavimo dienos turi įkurti įmonę ir ją užregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Su registracijos pažymėjimo kopija ir vaučeriu asmuo gali kreiptis į bet kurį paslaugų teikėją iš sąrašo.

Paslaugų teikėjų sąrašas patalpintas internetinėje svetainėje www.verslilietuva.lt. Visagine paslaugas pagal vaučerį teikia VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius.

Kiek vaučerių gali atsiimti vienas asmuo?

Vienas asmuo gali gauti vieną vaučerį.

Kokia vaučerio galiojimo trukmė?

Pagal vaučerį teikiamas paslaugas asmuo gali gauti per 12 mėnesių laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos.

Per kiek laiko turiu įregistruoti įmonę, norėdamas naudotis vaučeriu, t.y. gauti siūlomas nemokamas paslaugas?

Per 6 mėnesius nuo vaučerio gavimo dienos.

Kokias įmones galiu įregistruoti, kad galėčiau pasinaudoti vaučeriu?

Pelno siekiančias įmones: akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę, Europos ekonominių interesų grupę, advokatų profesinę bendriją, Europos bendrovę, Europos kooperatinę bendrovę, mažoji bendrija.