2014–2020 m.

Ūkio ministerija 2014–2020 m. laikotarpiu administruos apie 3,5 mlrd. litų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Iki 2020 metų Ūkio ministerijos administruojamos investicijos bus nukreiptos pradedantiesiems verslininkams ypač naudingomis kryptimis. Daugiausia dėmesio ir paramos žadama skirti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms MTEPI (apie 1,2 mlrd. Lt), smulkiojo ir vidutinio verslo (apie 1,84 mlrd. Lt) sritims, pramonės įmonių energetiniam efektyvumui (80 mln. Lt), gamtos ir kultūros objektų žinomumui (120 mln. Lt) ir žmogiškųjų išteklių kompetencijai (384 mln. Lt) didinti.

Trumpą priemonių pristatymą rasite čia.

Siekiant sužinoti verslininkų, įvairių institucijų ir organizacijų atstovų nuomonę apie Ūkio ministerijos parengtas paramos priemones, kviečiame Vyriausybės ir ministerijų atstovus, socialinius ir ekonominius partnerius bei verslo visuomenę iki š. m. birželio 15 d. Ūkio ministerijai teikti pastabas internetinėje svetainėje patalpintiems priemonių trumpiems aprašams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai bus apsvarstyti. Jų pagrindu bus priimti tolesni sprendimai dėl planuojamų priemonių.

Pastabas ir pasiūlymus galite teikti šiais būdais:

komentuoti internetinėje svetainėje kairiajame meniu pasirinkus norimą sritį ir priemonę;

raštu adresu:  Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;

e-paštu:  es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.

2014 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje vykusio priemonių pristatymo renginio programa ir pristatymo medžiaga.