Susitikimas su ūkio viceministru

Birželio 16 d. LR ūkio ministerijoje vyko Verslo inkubatorių , turizmo ir verslo centrų verslo atstovų susitikimas su ūkio viceministru Kęstučiu Trečioku.

Susitikimo metu buvo aptartos verslo inkubatorių (VI), verslo informacijos centrų (VIC) ir turizmo ir verslo informacijos centrų (TVIC) veiklos perspektyvos. Buvo aptariami artimiausi veiklos uždaviniai bei veiklos finansavimo galimybės.

Centrų ir Inkubatorių atstovai informavo viceministrą, kad pasigenda vieningos viešųjų paslaugų politikos verslui Lietuvoje. Pavyzdžiu buvo paminėtas LR turizmo departamento prie ūkio ministerijos bendradarbiavimo pavyzdys. Nors turizmo centrai negauna finansavimo iš ministerijos ar turizmo departamento, tačiau šioje srityje yra vykdoma vieninga valstybės politika, naudojamas vieningas ženklinimas, vyksta nuolatiniai informaciniai renginiai TIC darbuotojams.

Susitikimo metu buvo pastebėta, kad pradėdama darbą LR vyriausybė savo programoje įtraukė punktą dėl verslo informacinių centrų tinklo plėtros. Šiuo metu šis klausimas dar diskusijų stadijoje. Guodžia tai, kad šiais metai jau įsisteigė vienas naujas VIC Marijampolėje. Viceministras patikino, kad Vyriausybė dar turi laiko ir savo planų neatsisako.

Daugiausia komentarų ir diskusijų sukėlė klausimas apie VI/VIC bendradarbiavimą su VŠĮ „Versli Lietuva“. Centrai pasigenda bendradarbiavimo su šia įstaiga. Susitikime dalyvavęs VšĮ „Versli Lietuva“ direktorius Mantas Nocius teigė, kad mūsų visų tikslai yra tie patys – pagalba verslui ir patikino, kad šį nesusikalbėjimą šalins.

Susitikime dalyvavę LR ūkio ministerijos smulkaus ir vidutinio verslo departamento specialistai supažindino centrų atstovus su būsimo laikotarpio finansavimo mechanizmais verslui. Centrų vadovai pateikė pasiūlymų dėl didesnio šių priemonių prieinamumo smulkiam verslui. Pateikti siūlymai dėl lengvatų pareiškėjams veikiantiems depresiniuose regionuose.

Padėkoję viceministrui ir Ūkio ministerijos bei Verslios Lietuvos atstovams centrų atstovai taip pat surengė visuotinį Lietuvos verslo informacinių centrų asociacijos (LVCA) narių susirinkimą. Susirinkimo metu vienbalsiai buvo pritarta Donato Žiogo, Kauno verslininkų namų direktoriaus, kandidatūrai toliau vadovauti LVCA. Taip pat buvo išrinkta taryba. Šiuo metu asociacija vienija 24 verslo centrus Lietuvoje. Susirinkimo metu VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius buvo oficialiai priimtas į Asociacijos narius.

Taigi, nors verslo informacinių centrų skaičius, nutraukus ūkio ministerijos finansavimą sumažėjo beveik 40 procentų, išliko stipriausi centrai, kurie gebėjo generuoti pajamas, aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje, keletas pastarųjų metų nuteikia optimistiškai.

Tikimės toliau dirbti mūsų regionų verslininkams, burti juos draugėn ir visapusiškai jiems padėti.