Verslininkų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A1-602 „Dėl savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2014 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) yra patvirtintas savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2014 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459586&p_tr2=2

Utenos teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje vietinių užimtumo iniciatyvų projektai bus įgyvendinami šiose teritorijose:

  • Anykščių rajono savivaldybėje;
  • Ignalinos rajono savivaldybėje;
  • Molėtų rajono savivaldybėje;
  • Utenos rajono savivaldybėje;
  • Visagino miesto savivaldybėje;
  • Zarasų rajono savivaldybėje.

Kvietimas ir informaciją apie Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką naujoms darbo vietoms kurti bus pateikta vėliau adresu www.ldb.lt/utena arba Inkubatoriaus interneto svetainėje.