DĖMESIO!

Nuo 2015 m. sausio mėn. 01 d. pagal Akcinių bendrovių įstatymą visos įmonės turi pakeisti bendrovių įstatus, įstatinio kapitalo dydžius ir akcijų nominalines vertes, kurie turi būti nurodyti eurais euro centų tikslumu.

Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas mokestis Registrų centrui už įstatų keitimą brangs net iki 26,65 EUR. O įmonėms, kurios iki minėtos datos nepakeis įstatų, bus siunčiami įspėjimai, numatomos baudos.

Registrų centras prašo būti aktyviems ir pradėti keisti įstatus jau nuo šiandien!

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras gali padėti Jums tai padaryti – PAKEISTI ĮSTATUS ELEKTRONINIU BŪDU IR UŽREGISTRUOJTI JUOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE. Pakeisti įstatai įregistruojami Registre per 3 d.d.

Paslaugos kaina – 40 EUR (Įstatinio kapitalo ir nominalios akcijų vertės konvertavimo iš litų į eurus ir registracijos kaina – 30 EUR + Įstatų turinio pagal Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos patvirtintą formą keitimo kaina – 10 EUR)

Informacija apie aktualiausias įstatymo nuostatas:

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, įsigalijo teisės aktų pakeitimai, susiję su euro įvedimu. Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentuose nurodytų vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių vertė turi būti išreikšta eurais:

  • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.
  • Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.
  • Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turi pakeisti savo įstatus.
    Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.
    Žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos turi pakeistus įstatus nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus nuo euro įvedimo dienos, t.y. iki 2015 m. gruodžio 31d. 

 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel.: 8 670 98053 arba el. paštu direktorius@inkubatorius.lt