PAKEISTAS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

Pranešame, kad vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-117 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus pavadinimo keitimui“ bei Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-658 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro įstatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. liepos 5 d. VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus juridinis vardas yra pakeistas ir įregistruotas naujas įstaigos pavadinimas VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras.

Taip pat pakeisti įstaigos įstatai ir įregistruoti Registrų centre. Buveinės adresas ir kiti duomenys, išskyrus įstaigos juridinį pavadinimą, nepasikeitė. Visi VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius vardu sudaryti sandoriai lieka galioti.