Dėmesio. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui.

Dėmesio. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

 • alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
 • visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos srityje;
 • sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityje.

 1. ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJOS SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

1.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 • alkoholio vartojimo prevencijai tarp vaikų ir jaunimo, įtraukiant jų tėvus (teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą), ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius;
 • projektai tarp rizikos grupių (prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, alkoholio vartojimo prevencijai nėštumo metu bei bendruomeninių paslaugų teikimui);
 • alkoholio vartojimo prevencijai laisvalaikio praleidimo vietose ir masinių renginių metu;
 • alkoholio vartojimo prevencijai darbo vietose.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoką suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme);

1.2. Socialinės informacinės kampanijos, skirtos:

 •  alkoholio daromos žalos prevencijai, formuojant sveikos gyvensenos ir laisvalaikio be alkoholio skatinimą, visuomenės atsakingumą.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas  (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme);

1.3. Moksliniai tyrimai, skirti:

 •  vaikų ir jaunimo alkoholio vartojimo prevencijos priemonių kokybės, veiksmingumo ir ekonominio atsiperkamumo vertinimui.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre  (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme).

 1. VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS IR SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

2.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 • vaikų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybių prevencijai.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

2.2. Moksliniai tyrimai, skirti:

 •  pagalbos kenčiančiam ar bandžiusiam nusižudyti asmeniui prieinamumo ir veiksmingumo vertinti.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre.

2.3. Socialinė reklama, skirta:

 •   savižudybių prevencijai.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.

 1. SVEIKOS GYVENSENOS IR JOS KULTŪROS FORMAVIMO SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

3.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 •   sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimui.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškos priimamos nuo 2016 m. gegužės 16 d. iki birželio 16 d.

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai