Dėmesio. Paskelbti konkursai teikti projektus.

Visagino savivaldybės administracija skelbia Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2016 metų specialiosios programos, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-43, visuomenės sveikatos projektų (toliau – Projektai) konkursą šioms prioritetinėms visuomenės sveikatos sritims:

 1. Žalingų įpročių (alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo) prevencija.
 2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.
 3. Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika.
 4. Sveika mityba ir fizinis aktyvumas.
 5. Sveika aplinka.
 6. Traumų profilaktika.

Projektų paraiškas finansavimui gauti gali teikti Juridinių asmenų registre registruotos ir Visagino savivaldybėje veiklą vykdančios biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir viešosios įstaigos.

Paraiškos priimamos nuo 2016 m. gegužės 4 d. iki 2016 m. birželio 2 d.

Daugiau informacijos: http://visaginas.lt/index.php?556217137

 

 

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programoje (Nr. 09) numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros skatinimo savivaldybėje priemonės veiklas:

 1. Verslo plėtros projektų įgyvendinimas;
 2. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas;
 3. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas;
 4. SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje;
 5. Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas;
 6. Dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

 

Galimi pareiškėjai – SVV subjektai, kurie atitinka SVV plėtros įstatymo 3 straipsnio nuostatas ir kurių buveinė ir plėtojamas verslas yra Visagino savivaldybės teritorijoje.

Prašymai (paraiškos) priimamos iki 2016 m. birželio 6 d.

 

Daugiau informacijos: http://visaginas.lt/index.php?2301122490