Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

Kad palengvinti naštą norintiems įsteigti verslą 2010 m. buvo patvirtinti pavyzdiniai steigimo dokumentai:

Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeisti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai ir jų pildymo rekomendacijos.

Nuo 2010 m. sausio 28 d. individualias įmones galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais individualios įmonės nuostatais. Individualią įmonę įregistruoti elektroniniu būdu galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos adresu www.registrucentras.lt/savitarna/.

Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai

Nuo 2010 m. lapkričio 3 d. uždarąsias akcines bendroves, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas, galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. uždarąsias akcines bendroves, kai šią bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų, galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, 2014 m. spalio 23 d. patvirtinti nauji pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-760 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“

Galiojantys pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai:

Pavyzdiniai mažosios bendrijos steigimo dokumentai

2012 m. rugpjūčio 31 d. ūkio ministras įsakymu Nr. 4-878 “Dėl Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtino mažosios bendrijos pavyzdines steigimo aktų ir steigimo sutarčių formas, mažosios bendrijos pavyzdinius nuostatus ir šių dokumentų pildymo rekomendacijas.

2014 m. spalio 27 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-766 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 4-878 „Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo„.

Mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo dokumentai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas:

Mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo dokumentai, kai mažosios bendrijos vadovas yra jos valdymo organas:

Pavyzdiniai viešosios įstaigos steigimo dokumentai

Nuo 2015 m. sausio 1 d. galioja ūkio ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 4-709 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1099 „Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. viešosios įstaigos steigiamos elektroniniu būdu naudojantis šiais pavyzdiniais dokumentais:

 

Individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę ar viešąją įstaigą įregistruoti elektroniniu būdu galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos adresu www.registrucentras.lt/savitarna/.

 

Visa aktualiausia informacija Jus rasite čia – https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/imoniu-teise/pavyzdiniai-steigimo-dokumentai