DĖMESIO, PASKELBTAS KVIETIMAS JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI GAUTI PAGAL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMĄ

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2016 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-153.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2016 m. finansavimo kryptys:

  • Vandenų apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 950 tūkst. Eur);
  • Aplinkos oro apsauga1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 870 tūkst. Eur);
  • Prevenciniai projektai1 (pagal šį kvietimą pateiktoms paraiškoms skiriama 1 001,5 tūkst. Eur).

Daugiau informacijos: http://www.laaif.lt/lt/2016-04-11-demesio-paskelbtas-kvietimas-teikti-paraiskas-finansavimui-gauti-pagal-lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondo-programa/