Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas investicijoms pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT“. Pagal šią priemonę investicijos skiriamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skatinimui diegti netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus. Šiuo kvietimu ketinama paskirstyti 2 896 200 eurų ES lėšų.

„Šiuo metu lyderiaujančios pasaulio šalys yra atsigręžusios į ekoinovacijų, ekopolitikos ir klimato kaitos suvaldymo sritis ir Lietuva nelieka abejinga globaliems pokyčiams – ryžtingai rūpinamės aplinkos apsaugos mechanizmų diegimu versle jau šiandien“, – parama netechnologinėms ekoinovacijoms pasinaudoti ragina ūkio ministras Evaldas Gustas.

Investicijos pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ gali būti skirtos aplinkosaugos vadybos sistemoms diegti pagal tarptautinių standartų reikalavimus ir gamybos technologiniams ar aplinkosaugos auditams, kuriais būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikti. Taip pat numatoma investuoti į projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, jei investicijų siekiama gauti aplinkosaugos vadybos sistemoms diegti bei gamybos technologinių ar aplinkosaugos auditams rengti, yra 11 000 Eur, ekologiniam projektavimui skatinti – iki 30 000 Eur, o įgyvendinant abi pagal priemonę numatytas veiklas – iki 41 000 Eur.

Paraiškos pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ turi būti pateiktos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2016 m. birželio 8 d. 16 val. Paraiška ir priemonės aprašas skelbiami: www.esinvesticijos.lt

Iš viso pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ Ūkio ministerija iki 2020 m. paskirstys 4 344 300 eurų ES investicijų.

 

Lietuvos verslo paramos agentūros informacija