Menu

VEPA pristato naujus darbuotojus


Vadovaujantis Visagino administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. ĮV-E-125 „Dėl viešosios įstaigos Visagino ekonomikos plėtros agentūra struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“, VEPA darbuotojų sąrašą nuo 2021 m. balandžio 6 d. papildė du darbuotojai: Turto administravimo vadovė Eleonora Ogijenko, ir Investicinių projektų vadovė Viktorija Galaguzienė.

Abi šios naujai priimtos darbuotojos dalyvavo dar kovo pradžioje viešai paskelbtame konkurse, dokumentus teikė per Valstybės tarnybos darbuotojų atrankos portalą ir praėjusios pirminę atranką dalyvavo atrankos pokalbiuose. Kandidatų vertinimo komisija buvo sudaryta iš trijų asmenų – VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūros, VšĮ Visagino turizmo plėtros centro bei Visagino savivaldybės administracijos atstovų. Kaip ir reikalaujama Visagino administratoriaus direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. ĮV-E-160  patvirtintuose konkurso pareigybėms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatus, abiejų kandidačių komisijos narių vertinimai buvo didesni nei 6 balai.

Trumpai pristatome abi naujas darbuotojas bei jų atsakomybes

Eleonora Ogijenko – daugiau nei dešimties metų nekilnojamojo turto valdymo privačiame versle patirtį turinti specialistė, kuri bus atsakinga už efektyvų VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūrai patikėto savivaldybės turto valdymą, modernizavimą bei atnaujinimą, tam reikalingų investicijų pritraukimą bei santykių su darbo vietos suteikimo paslauga besinaudojančiomis įmonėmis palaikymą. Tikimės, jog Eleonoros sukaupta ankstesnė patirtis sudarys sąlygas Taikos pr. 7 pastatui tapti geriausia ir patraukiausia verslui vieta, atitinkančia aukščiausius administraciniams pastatams keliamus reikalavimus.

Viktorija Galaguzienė – didelę investicinių projektų įgyvendinimo bei viešųjų pirkimų patirtį turinti specialistė, kuriai bus patikėtas tarptautinių, nacionalinių, regioninių bei vietos projektų,susijusių su investicijoms palankios aplinkos kūrimu bei investicijų pritraukimu į Visaginą, rengimas ir koordinavimas. Investicinio klimato gerinimas bei investicijų pritraukimas Visagino mieste yra glaudžiai susijęs su energetiniais sprendimais, todėl Viktorijos patirtis dirbant su Ignalinos atominės elektrinės projektais leis pasiekti geriausių rezultatų bei investicijų pritraukimo ir energetikos projektų sinergijos.

Primename, jog Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojant karantino sąlygoms, dirbame nuotoliniu būdu, todėl dar kartą kviečiame visus Visagino gyventojus pasinaudoti galimybe pasiskiepyti nuo COVID-19, nes tai leis mums visiems greičiau grįžti prie įprasto darbo grafiko.

2021-04-08, Visaginas


 

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas