Menu

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro reorganizavimas

Vadovaujantis LR viešųjų įstaigų įstatymo nuostatomis ir Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. biržėlio 30 d. sprendimu TS-159 „Dėl sutikimo reorganizuoti Viešąją įstaigą Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centrą“, pranešame, kad numatomas Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro reorganizavimas. Viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras bus reorganizuojama skaidymo būdu, padalijant reorganizuojamą viešąją įstaigą Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centrą ir įsteigiant du juridinius asmenis: viešąją įstaigą Visagino ekonomikos plėtros agentūrą ir viešąją įstaigą Visagino turizmo informacijos centrą, kuriems tam tikromis dalimis pereis reorganizuojamos viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro teisės ir pareigos.

 

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

  • juridinio asmens pavadinimas - Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras;
  • teisinė forma – viešoji įstaiga;
  • buveinė – Taikos pr.7, Visaginas;
  • juridinio asmens kodas - 155987923;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
 

Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos, kurios įgyvendins įstaigoms teisės aktų nustatytus tikslus ir funkcijas:

Visagino ekonomikos plėtros agentūra, buveinė Taikos pr.7, Visaginas, kurioje Visagino savivaldybės kaip dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendins Visagino savivaldybės administracijos direktorius;

Visagino turizmo informacijos centras, buveinė Taikos pr.7, Visaginas, kuriame Visagino savivaldybės kaip dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendins Visagino savivaldybės administracijos direktorius.

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Reorganizavimas turi būti baigtas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

  Viešai skelbiamus dokumentus ir informaciją galima rasti:

Reorganizavimo sąlygos skelbiamos Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt , VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro interneto svetainėje www.inkubatorius.lt ir vieną kartą raštu apie reorganizavimo sąlygų parengimą pranešama visiems kreditoriams.

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas