Menu

Kviečiame teikti paraiškas pagal Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonę


Visagino savivaldybės adminijstracija skelbia kvietimą teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Visagino savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ekonominės plėtros programoje (Nr. 09) numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros skatinimo priemonių veiklas:

  1. Verslo plėtros projektų įgyvendinimas.
  2. Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas.
  3. Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.), suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas.
  4. SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje.
  5. Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas.
  6. Dalinis darbo vietų steigimo išlaidų kompensavimas.
  7. Nuomos mokesčio dalinis kompensavimas.
  8. Komunalinių išlaidų dalinis kompensavimas

Išsami informacija apie paramos gavimo sąlygas pateikiama Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše.

Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą, pavyzdinių sutarčių bei paraiškos paramai gauti iš smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės formas galite rasti interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje VERSLUI.

Paraiškos paramai gauti iš smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės priimamos iki 2020 m. liepos 10 d.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 386) 39 117, elektroniniu paštu lauras.puslys@visaginas.lt arba Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriuje, 228 kab.

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas