Menu

Skelbiamas Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų konkursas


Visagino savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Bendruomeninės veiklos stiprinimas), skelbia Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų konkursą.

Projektus gali teikti:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 • kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius, būtent:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
 • veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą;
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti;
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu;
 • vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
 • kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 • sporto ir sveikatinimo veikla;
 • bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

Projektai teikiami iki 2020 m. birželio 22 d.

Projektinės paraiškos turi būti pateiktos užklijuotuose vokuose ir užregistruotos Visagino savivaldybės gyventojų prašymų ir skundų priėmimo langelyje (Parko g. 14-109, Visaginas) arba skenuotos siunčiamos el. paštu: visaginas@visaginas.ltevelina.visockyte@visaginas.lt,. Siunčiant el. paštu ar teikiant paraiškas vokuose, turi būti užrašyta: „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui“, projektą teikiančios organizacijos pavadinimas ir nurodoma kurios teritorijos (žr. Aprašo 6 punktą) bendruomeninės veikloms skatinimui teikiamas projektas.

Konkurso aprašą, projekto teikimo formą, projektų vertinimo formas rasite čia. Paraiškos forma čia.

Platesnė informacija apie konkursą ir paraiškų pildymą teikiama darbo dienomis el. paštu evelina.visockyte@visaginas.lt, tel. (8 386) 34 476, mob. 8 616 40 680.

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas