Menu

Subsidijos mikroįmonėms


Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) sudarė 34 tūkst. mikroįmonių sąrašą, kurias asmeniškai pakvies teikti paraišką subsidijai gauti. Įmonės pakvietimą per Mano VMI.

Atrankos kriterijai subsidijai gauti

Kvietimą teikti prašymą subsidijai gauti Mano VMI sistemoje sulauks įmonės, kurios:
  • š. m. gegužės 1 d. turėjo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojus;
  • yra įtrauktos į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus;
  • 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
  • nėra bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos.

Visagino imoniu nukentejusiu nuo covid-19 sarasas

Subsidijos dydis

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą:
  • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama minimali 500 eurų subsidija;
  • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma;
  • jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

Kaip gauti subsidiją?

Mikroįmonė, Mano VMI gaus kvietimą teikti paraišką subsidijai gauti, jame bus pateikiama nuoroda į paraiškos formą, kurią tereikės ją užpildyti ir pateikti per Mano VMI. Paraiškas teikti įmonės galės bet kada iki tol, kol bus paskirstyta visa 100 mln. eurų subsidijoms skirta suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 dienos.
Gavusi įmonės paraišką ir apskaičiavusi jai priklausančią galimą subsidijos sumą, informaciją VMI kasdien perduos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri priims sprendimą dėl subsidijos skyrimo, o lėšas įmonei į sąskaitą perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.
Apie priimtą sprendimą  VMI mikroįmones informuos per Mano VMI.

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas