Naujienos

DARBDAVIŲ DĖMESIUIǃ

333b421fdc28fe78f33ca44c6721595f494f8583

Informuojame, kad Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/vui_paraisku_atranka.aspx paskelbta vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranka naujoms darbo vietoms steigti 2017 metais.

VUI projektų paraiškos, kai veiklos planuojamos vykdyti Visagino m. sav., gali būti siunčiamos paštu arba tiesiogiai teikiamos iki 2017 m. vasario 8 d. 16 val. 30 min. Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriui, 216 kab., Tarybų g. 25, Visaginas.

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti Visagino m. sav. nedarbo problemas, įdarbinant Visagino skyriuje registruotus bedarbius. Remiamų profesijų, įgyvendinant VUI projektus, sąrašas yra paskelbtas Utenos teritorinės darbo biržos interneto svetainėje http://www.ldb.lt/TDB/Utena/Paslaugos/Puslapiai/Vietines_uzimtumo_iniciatyvos.aspx

Kviečiame darbdavius dalyvauti VUI projektų paraiškų rengimo ir įgyvendinimo mokymuose, kurie vyks 2017 m. sausio 17 d. 13 val. 00 min. Tarybų g. 25, Visaginas.

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 75055. Kontaktinis asmuo – Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus Užimtumo rėmimo įgyvendinimo vyr. specialistė Dalia Sinkevičiūtė.

Plečiamas verslo finansavimo priemonių spektras

Nuo 2017 m. Ūkio ministerijai atsiras galimybė įgyvendinti naujas eksporto kredito ir faktoringo garantijų priemones.

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, šios priemonės suteiks galimybę verslui kiekvienu individualiu atveju rinktis tinkamiausią finansavimo būdą ir tokiu būdu pagerins Lietuvos įmonių priėjimą prie išorinių finansavimo šaltinių. Naujos priemonės padidins verslo konkurencingumą, išplės eksporto apimtis ir galimybes atrasti naujas rinkas bei sustiprins eksportuotojų pozicijas.

Galimybė garantijų institucijoms teikti garantijas ne tik įmonių paskolų ar naujos gamybos įrangos ar įrenginių išperkamosios nuomos (lizingo) sandoriams, bet ir garantuoti praktikoje dažnai naudojamus kitokio tipo verslo plėtrą skatinančius sandorius – eksporto kredito ir faktoringo – atsiras, kai nuo 2017 m. sausio įsigalios atitinkamos Valstybės skolos įstatymo nuostatos.

Naujos eksporto kredito ir faktoringo garantijų priemonės bus finansuojamos iš Ūkio ministerijos administruojamų finansinių priemonių grįžusių lėšų ar Europos Sąjungos fondų lėšų. Faktoringo garantijų priemonėms ketinama skirti iki 5,8 mln. eurų, o eksporto kredito – iki 7 mln. eurų.

Įsigaliojus Valstybės skolos įstatymo pakeitimui, Vyriausybė dar turės patvirtinti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus. Planuojama, kad garantijas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pradės teikti per 2017 m.

VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti seminare

Vėl tęsiame verslo seminarą, kuris vyks š.m. gruodžio 20 d. 14.30 val. Seminaro metu bus kalbama apie komandas, organizacijos kultūras bei projektus. Lektorius – Viktors Gallers is Latvijos, todėl seminaras vyks rusų kalba.

Visus norinčius maloniai kviečiame dalyvauti, registruotis galima el.paštu info@inkubatorius.lt

 

VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras lapkričio – gruodžio mėn. planuoja organizuoti seminarus

VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras lapkričio – gruodžio mėn. planuoja organizuoti seminarus sekančiomis temomis:

  1. Kas yra patirtis, ir kaip ją įgyti?
  2. NVO veikla, projektų rengimas.
  3. Savanorystė kaip pirma vieta darbo vieta.
  4. Jaunas verslininkas, perspektyvos ir plėtros galimybės
  5. Laiko valdymas ir karjeros organizavimas

Pirmi seminarai planuojami lapkričio 15 ir 18 dienomis 16 val. Kokia bus seminaro tema, priklausys nuo jūsų pasirinkimo. Seminaras bus organizuojamas, jeigu susirinks min. 5 asmenų grupė. Prašome rašyti info@inkubatorius.lt ir registruotis parenkant jums įdomią ir aktualią temą bei nurodant datą (15 ar 18 d.).

 

Lektorius – jaunas verslininkas iš Latvijos Viktor Galler

 

Taip pat laukiame jūsų pageidavimų bei pasiūlymų dėl kitų seminarų, mokymų ir pan. ir pasistengsime artimiausių laikų organizuoti jas.

Paskelbti kvietimai Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.1-IVG-T-410 „Parama darbui“

http://esinvesticijos.lt/main/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-07-3-1-ivg-t-410-parama-darbui

Norintiems pradėti verslą – naujos lengvatinės paskolos

Pradedantieji verslą ir (arba) iki 1 metų veikiančios labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba su individualios veiklos pažyma, netrukus galės kreiptis dėl iki 25 tūkst. eurų paskolų verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis. Šioms paskoloms teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 22,8 mln. Eur iš Europos socialinio fondo.

(daugiau…)

Informuojame, kad iki 2016 m. lapkričio 15 d. fiziniai ir juridiniai asmenys, nuomojantys ar naudojantys valstybinės žemės sklypus, vandens telkinius Visagino savivaldybėje, privalo deklaruoti ir sumokėti valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokestį už 2016 m. Mokesčio tarifai, deklaracijos forma, kodai yra paskelbti interneto svetainės www.visaginas.lt skyriaus „Paslaugos“ srities „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“ 8 dalyje „Mokesčiai“.
Juridiniai asmenys mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriui. Fiziniams asmenims mokestį apskaičiuos ir mokesčio mokėtojams deklaracijas išsiųs minėtas skyrius.
Fizinius asmenis, nuomojančius ar naudojančius valstybinės žemės sklypus, vandens telkinius Visagino savivaldybėje ir negavusius deklaracijų iki 2016 m. lapkričio 1 d., prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniąją specialistę Danutę Kardelienę, Parko g. 14, 422 kab., Visaginas, tel. (8 386) 61092 arba el. paštu danute.kardeliene@visaginas.lt.

Puslapis 1 iš 1012345...10...Paskutinis »