Naujienos

Kviečiame teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoje (patvirtinta visagino savivaldybės tarybos 2014 m. Sausio 30 d. Sprendimu nr. Ts-2) numatytas priemones

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoje (patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-2) numatytas priemones:

1. Verslo plėtros projektai, kuriems įgyvendinti skiriama nuo 1 000 iki 20 000 Lt, bet ne daugiau kaip 50 % visų projekto kaštų (be PVM). Tinkamos finansuoti išlaidos – tai išlaidos, skirtos SVV subjekto įmonės plėtrai reikalingai naujai įrangai įsigyti. (more…)

Atnaujintas „Pirmųjų verslo metų krepšelis“ paslaugų tiekimas Visagine

Inkubatorius informuoja, kad nuo liepos 1 d. atnaujinamas „Pirmųjų verslo metų krepšelis„ paslaugų teikimas Visaginas. Pirmųjų verslo metų krepšelis – tai vaučeris, kurio vertė 6000 Lt, skirtas jaunesniems nei 30 metų ir norintiems pradėti savo verslą asmenims. Už verslo pradžios krepšelio paslaugas jų gavėjams mokėti nereikia. Suteiktas paslaugas apmoka VšĮ „Versli Lietuva“. (more…)

2014–2020 m.

Ūkio ministerija 2014–2020 m. laikotarpiu administruos apie 3,5 mlrd. litų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Iki 2020 metų Ūkio ministerijos administruojamos investicijos bus nukreiptos pradedantiesiems verslininkams ypač naudingomis kryptimis. Daugiausia dėmesio ir paramos žadama skirti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms MTEPI (apie 1,2 mlrd. Lt), smulkiojo ir vidutinio verslo (apie 1,84 mlrd. Lt) sritims, pramonės įmonių energetiniam efektyvumui (80 mln. Lt), gamtos ir kultūros objektų žinomumui (120 mln. Lt) ir žmogiškųjų išteklių kompetencijai (384 mln. Lt) didinti. (more…)

Susitikimas su ūkio viceministru

Birželio 16 d. LR ūkio ministerijoje vyko Verslo inkubatorių , turizmo ir verslo centrų verslo atstovų susitikimas su ūkio viceministru Kęstučiu Trečioku.

Susitikimo metu buvo aptartos verslo inkubatorių (VI), verslo informacijos centrų (VIC) ir turizmo ir verslo informacijos centrų (TVIC) veiklos perspektyvos. Buvo aptariami artimiausi veiklos uždaviniai bei veiklos finansavimo galimybės. (more…)

Ūkio ministras patvirtino prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir jo logotipo naudojimo tvarką

Ūkio ministras Evaldas Gustas patvirtino prisijungimo prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir jo logotipo naudojimo tvarką. Patvirtintoje tvarkoje nustatyti prisijungimo prie memorandumo, įtraukimo į memorandumą pasirašiusiųjų sąrašą, logotipo išdavimo ir naudojimo reikalavimai. (more…)

Puslapis 1 iš 512345