Naujienos

Norintiems pradėti verslą – naujos lengvatinės paskolos

Pradedantieji verslą ir (arba) iki 1 metų veikiančios labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba su individualios veiklos pažyma, netrukus galės kreiptis dėl iki 25 tūkst. eurų paskolų verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis. Šioms paskoloms teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 22,8 mln. Eur iš Europos socialinio fondo.

(daugiau…)

Informuojame, kad iki 2016 m. lapkričio 15 d. fiziniai ir juridiniai asmenys, nuomojantys ar naudojantys valstybinės žemės sklypus, vandens telkinius Visagino savivaldybėje, privalo deklaruoti ir sumokėti valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokestį už 2016 m. Mokesčio tarifai, deklaracijos forma, kodai yra paskelbti interneto svetainės www.visaginas.lt skyriaus „Paslaugos“ srities „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“ 8 dalyje „Mokesčiai“.
Juridiniai asmenys mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriui. Fiziniams asmenims mokestį apskaičiuos ir mokesčio mokėtojams deklaracijas išsiųs minėtas skyrius.
Fizinius asmenis, nuomojančius ar naudojančius valstybinės žemės sklypus, vandens telkinius Visagino savivaldybėje ir negavusius deklaracijų iki 2016 m. lapkričio 1 d., prašome kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniąją specialistę Danutę Kardelienę, Parko g. 14, 422 kab., Visaginas, tel. (8 386) 61092 arba el. paštu danute.kardeliene@visaginas.lt.

VŠĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras skelbia konkursą turizmo vadybininko pareigoms eiti.

VŠĮ IAE regiono verslo ir  turizmo informacijos centras skelbia konkursą turizmo vadybininko pareigoms eiti.

 

Darbo pobūdis: Pareigybė yra reikalinga vykdyti Visagino savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrai ir rinkodarai, informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimui, kaupimui ir teikimui, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, analizuoti esamus turizmo išteklius, teikti pasiūlymus plėtros planų turizmo srityje rengimui.
(daugiau…)

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Dizainas LT“.

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo, diegimo gamybos procesuose arba paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 Eur.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti:

  • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paraiškų pateikimo terminas – 2016 m. lapkričio 28 d. 16 val. Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti čia.

DĖMESIO!

Nuo 2015 m. sausio mėn. 01 d. pagal Akcinių bendrovių įstatymą visos įmonės turi pakeisti bendrovių įstatus, įstatinio kapitalo dydžius ir akcijų nominalines vertes, kurie turi būti nurodyti eurais euro centų tikslumu.

Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas mokestis Registrų centrui už įstatų keitimą brangs net iki 26,65 EUR. O įmonėms, kurios iki minėtos datos nepakeis įstatų, bus siunčiami įspėjimai, numatomos baudos.

Registrų centras prašo būti aktyviems ir pradėti keisti įstatus jau nuo šiandien!

(daugiau…)

Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas

Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas

VMI parengė ir interneto svetainėje www.vmi.lt patalpino įmonėms „žingsnis po žingsnio“ instrukcijas, kaip teisingai pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių duomenis. Šią informaciją elektroniniu būdu PVM mokėtojai (įmonės ir gyventojai) bei krovinius vežančios įmonės pradės teikti nuo spalio 1 dienos. Smulkusis verslas, naudodamasis VMI paslaugomis, papildomų išlaidų nepatirs.

(daugiau…)

Visagino savivaldybė skelbia konkursą

„Visagino savivaldybė skelbia konkursą eiti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigas, įstaigos buveinės adresas – Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas, įmonės kodas – 155987923.

Viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, kad būtų užtikrintas įstaigos įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymas, analizuoti Visagino savivaldybės verslo ir turizmo plėtros raidą, pagrindinių rodiklių dinamiką, tendencijas, tirti savivaldybės verslo aplinką, turizmo produktų paklausą bei padėtį turizmo rinkose, rengti savivaldybės verslo ir turizmo sričių statistikos apžvalgas, prisidėti prie šių sričių plėtros bei vystymo.

(daugiau…)

Puslapis 1 iš 912345...Paskutinis »