Naujienos

DĖMESIO!

Nuo 2015 m. sausio mėn. 01 d. pagal Akcinių bendrovių įstatymą visos įmonės turi pakeisti bendrovių įstatus, įstatinio kapitalo dydžius ir akcijų nominalines vertes, kurie turi būti nurodyti eurais euro centų tikslumu.

Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas mokestis Registrų centrui už įstatų keitimą brangs net iki 26,65 EUR. O įmonėms, kurios iki minėtos datos nepakeis įstatų, bus siunčiami įspėjimai, numatomos baudos.

Registrų centras prašo būti aktyviems ir pradėti keisti įstatus jau nuo šiandien!

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras gali padėti Jums tai padaryti – PAKEISTI ĮSTATUS ELEKTRONINIU BŪDU IR UŽREGISTRUOJTI JUOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE. Pakeisti įstatai įregistruojami Registre per 3 d.d.

 

Paslaugos kaina – 40 EUR (Įstatinio kapitalo ir nominalios akcijų vertės konvertavimo iš litų į eurus ir registracijos kaina – 30 EUR + Įstatų turinio pagal Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos patvirtintą formą keitimo kaina – 10 EUR)

Informacija apie aktualiausias įstatymo nuostatas:

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, įsigalijo teisės aktų pakeitimai, susiję su euro įvedimu. Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentuose nurodytų vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių vertė turi būti išreikšta eurais:

 • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.
 • Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.
 • Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turi pakeisti savo įstatus.
  Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.
  Žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos turi pakeistus įstatus nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus nuo euro įvedimo dienos, t.y. iki 2015 m. gruodžio 31d. 

 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel.: 8 670 98053 arba el. paštu direktorius@inkubatorius.lt

Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas

Per 80 tūkst. Lietuvos įmonių penktadienį pradės testuoti PVM sąskaitų faktūrų ir elektroninių važtaraščių sistemas

VMI parengė ir interneto svetainėje www.vmi.lt patalpino įmonėms „žingsnis po žingsnio“ instrukcijas, kaip teisingai pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių duomenis. Šią informaciją elektroniniu būdu PVM mokėtojai (įmonės ir gyventojai) bei krovinius vežančios įmonės pradės teikti nuo spalio 1 dienos. Smulkusis verslas, naudodamasis VMI paslaugomis, papildomų išlaidų nepatirs.

2016 m. rugsėjo 21 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad rugsėjo 23 – 28 dienomis testavimo darbams atveria Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninį PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius. VMI prašo visų būsimų i.SAF ir i.VAZ vartotojų (tiek įmonių, tiek gyventojų) pasinaudoti galimybe praktiškai išbandyti sistemas, pateikti važtaraščių ir/ar PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Šiuos darbus padės atlikti VMI parengtos „žingsnis po žingsnio“ instrukcijas, kurias lengvai galima rasti VMI interneto svetainės www.vmi.lt i.MAS skyriuje.

Beveik savaitę truksiantis testavimas padės mokesčių mokėtojams sklandžiau pasirengti PVM sąskaitų faktūrų ir važtaraščių duomenų teikimui nuo spalio 1 d.: nuo šios dienos visi šalies PVM mokėtojai apmokestinamieji asmenys Mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu kas mėnesį arba kas pusmetį (priklausomai, nuo turimo mokestinio laikotarpio) turės pateikti PVM sąskaitų faktūrų tam tikrus duomenis (prekių ar paslaugų kiekius, sumą, pirkėjo duomenis ir pan.), o krovinį vežančios kompanijos turės informuoti administratorių apie krovinio siuntėjo/gavėjo/vežėjo pavadinimą ir kodą, krovinio išsiuntimo datą ir laiką, pakrovimo ir iškrovimo adresą,  kiekius ir kitą informaciją, nurodomą krovinio važtaraštyje.

Bandomasis PVM sąskaitų faktūrų projektas, kurio metu nuo 2015 metų pavasario kai kurios šalies įmonės per deklaravimo sistemą teikė duomenis apie PVM registrus, parodė, kad projekte dalyvavusių  įmonių deklaruotas PVM išaugo beveik 18 procentinių punktų (arba 65,6 mln. Eurų) daugiau, nei visų PVM mokėtojų. Tikimasi, kad startavus i.SAF ir i.VAZ ne tik mažės administracinė našta mokesčių mokėtojams (preliminarios PVM deklaracijos, duomenų teikimo automatizavimas, popierinių dokumentų atsisakymas), bet ir smarkiai mažės nepaskaitomos ekonomikos mastas, o sukčiavusios įmonės nebeteks konkurencinio pranašumo prieš sąžiningas kompanijas.

Testavime dalyvausiantys mokesčių mokėtojai prie i.MAS portalo galės prisijungti rugsėjo 23 d. nuo 10 val. ryto, adresu https://imas.vmi.lt.

„i.SAF ir i.VAZ posistemių testavimas – itin svarbus pasirengimo naujam VMI ir mokesčių mokėtojų bendravimo būdui etapas. Norime, kad mokesčių mokėtojai iš anksto įvertintų i.MAS portalo aplinką ir funkcionalumus, pabandytų pateikti reikiamus duomenis bei informuotų VMI apie pastebėtus trūkumus. Suprantame, kad mokesčių mokėtojai turi nedaug laiko pasiruošti naujoms mokestinėms prievolėms, todėl VMI jau dabar nori akcentuoti, kad nebus jokių baudų ar kitų sankcijų dėl netyčinių klaidų ar vėlavimo“, – i sako I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė.

VMI primena, kad smulkus verslas jokių papildomų išlaidų nepatirs: tiek PVM sąskaitų faktūrų duomenis, tiek ir važtaraščių informaciją galima bus pateikti „online“ režimu i.MAS sistemoje. Didesnės kompanijos turėjo ar turės investuoti lėšų pritaikyti savo sistemas automatiniam duomenų perdavimui Mokesčių inspekcijai.

VMI mokesčių mokėtojams rekomenduoja prieš pradedant testavimo darbus bei ruošiantis spalio 1 dienos pokyčiams peržiūrėti parengtą vaizdo medžiagą – i.VAZ, i.SAF ir i.MAS naudotojų mokymus „žingsnis po žingsnio“ bei atmintines. Mokymų įrašai publikuojami VMI interneto svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/renginiai/, „E.seminarų įrašai“, o visa informaciją apie i.MAS – http://www.vmi.lt/cms/i.mas.

„Mokesčių mokėtojams svarbu žinoti ir tai, kad testavimo metu Mokesčių inspekcijai pateikta informacija nebus vertinama, analizuojama ar skelbiama. Testavimas baigsis rugsėjo 28 d., o pateikta testinė informacija bus išvalyta. Tačiau mokesčių mokėtojų patogumui išsaugosime jų prisijungimo duomenis, kad šios procedūros nebereikėtų kartoti iš naujo“, – pažymi V. Ginevičienė.

Testavimo metu pastebėjus kritinių klaidų, apie jas galima pranešti bendruoju el. pašto adresu imas.klaidos@vmi.lt (pateikus informaciją šiuo el. pašto adresu, individualūs atsakymai nebus teikiami).

VMI su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) yra pasirašiusi dvi finansavimo sutartis dėl i.MAS minimų posistemių sukūrimo: i.VAZ projekto įgyvendinimui skirta 1,66 mln., i.SAF projekto įgyvendinimui** – 2,86 mln. eurų ES lėšų. VMI tapo pirmąja institucija iš visų pretenduojančių, su kuria pasirašytos finansavimo sutartys pagal ES struktūrinių fondų investicinės programos „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

 

 • Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Justina Kvedaraitė

i.SAF projekto darbo grupės narė, atsakinga už projekto veiklų viešinimą:

 • +370 5 2668 226, +370 687 87034, el.p.: j.kvedaraite@vmi.lt
 • Julija Balsė,
 • VAZ projekto darbo grupės narė, atsakinga už projekto veiklų viešinimą

tel.: +370 5 2687 670, +370 610 08433, el. p.: j.balse@vmi.lt

 

Visagino savivaldybė skelbia konkursą

„Visagino savivaldybė skelbia konkursą eiti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigas, įstaigos buveinės adresas – Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas, įmonės kodas – 155987923.

Viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, kad būtų užtikrintas įstaigos įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymas, analizuoti Visagino savivaldybės verslo ir turizmo plėtros raidą, pagrindinių rodiklių dinamiką, tendencijas, tirti savivaldybės verslo aplinką, turizmo produktų paklausą bei padėtį turizmo rinkose, rengti savivaldybės verslo ir turizmo sričių statistikos apžvalgas, prisidėti prie šių sričių plėtros bei vystymo.

(daugiau…)

VŠĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras skelbia konkursą turizmo vadybininko pareigoms eiti.

VŠĮ IAE regiono verslo ir  turizmo informacijos centras skelbia konkursą turizmo vadybininko pareigoms eiti.

 

Darbo pobūdis: Pareigybė yra reikalinga vykdyti Visagino savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrai ir rinkodarai, informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimui, kaupimui ir teikimui, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, analizuoti esamus turizmo išteklius, teikti pasiūlymus plėtros planų turizmo srityje rengimui.
(daugiau…)

PAKEISTAS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

Pranešame, kad vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-117 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus pavadinimo keitimui“ bei Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-658 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro įstatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. liepos 5 d. VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus juridinis vardas yra pakeistas ir įregistruotas naujas įstaigos pavadinimas VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras.

Taip pat pakeisti įstaigos įstatai ir įregistruoti Registrų centre. Buveinės adresas ir kiti duomenys, išskyrus įstaigos juridinį pavadinimą, nepasikeitė. Visi VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius vardu sudaryti sandoriai lieka galioti.

Primename!

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, įsigaliojo teisės aktų pakeitimai susiję su euro įvedimu. Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentuose nurodytų vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių vertė turi būti išreikšta eurais:

 • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.
 • Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turi pakeisti savo įstatus.

Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Akcinių bendrovių įstatyme nustatyto minimalaus UAB ir AB  įstatinio kapitalo dydžiai pateikti čia: http://www.registrucentras.lt/p/193

Akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo skaičiuoklę rasite čia: http://www.registrucentras.lt/jar/euras/skaiciuokle.php

Pavyzdinius steigimo dokumentų formas rasite čia: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/imoniu-teise/pavyzdiniai-steigimo-dokumentai

Lietuvos pramonininkų konfederacija 2016-2017m. vykdo projektą pagal ES finansuojamą priemonę „Naujos galimybės“ (priemonę kuruoja Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija). 

Projekto esmė– Lietuvos įmonių eksporto paslaugų ekspansija. Projekto veiklos- Lietuvos įmonių dalyvavimas užsienyje ir Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose. 

Šiuo metu jau vykstantiems projektams ieškoma naujų įmonių dalyvių, kurios norėtų sudalyvauti joms aktualiose tarptautinėse parodose.

Pagrindiniai reikalavimai įmonėms: jos turi būti labai mažos, mažos arba vidutinės. Taip pat parodose reikėtų dalyvauti bendrame stende (5-6 įmonės viename stende). Parodas įmonės pasirenka pagal poreikį, tik reikėtų dalyvauti bent jau 5 parodose projekto vykdymo laikotarpio metu (2016-2017 m.).

(daugiau…)

Puslapis 1 iš 912345...Paskutinis »