Naujienos

Verslininkų dėmesiui!

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoje (patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-2) numatytas priemones: (more…)

Kovo 13-27 dienomis Ignalinos atominės elektrinės regiono įstaigų atstovai dalyvavo profesinėje stažuotėje Sofijos mieste (Bulgarija)

Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius kartu su partneriais iš Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės, Ignalinos rajono vietos veiklos grupės, Ignalinos AE regiono plėtros agentūros bei Bulgaria Gateway (Bulgarija) vykdant projektą „Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų vadovų ir konsultantų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas netradicinių turizmo produktų organizavimo bei pardavimo srityje“ buvo išvykę į 2–jų savaičių kelionę-stažuotę. (more…)

Tarptautinis verslo kontaktų renginys RESTA 2014, Vilniuje

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, tarptautinės statybų parodos RESTA 2014 metu organizuoja jau 4-ąjį tarptautinį verslo kontaktų renginį statybų sektoriuje dirbančioms įmonėms.

Šio renginio tikslas – padėti Lietuvos ir užsienio įmonėms, dirbančioms statybų sektoriuje, rasti naujų verslo partnerių ir aptarti potencialaus komercinio ar technologinio bendradarbiavimo galimybes. (more…)

Verslininkų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A1-602 „Dėl savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2014 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) yra patvirtintas savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2014 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459586&p_tr2=2 (more…)

Verslininkų dėmesiui

Kviečiame pasinaudoti Visagino savivaldybės teikiama negrąžintina finansine parama verslui (pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatas). (more…)

Puslapis 1 iš 41234