Naujienos

Visagino savivaldybė skelbia konkursą

„Visagino savivaldybė skelbia konkursą eiti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigas, įstaigos buveinės adresas – Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas, įmonės kodas – 155987923.

Viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, kad būtų užtikrintas įstaigos įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymas, analizuoti Visagino savivaldybės verslo ir turizmo plėtros raidą, pagrindinių rodiklių dinamiką, tendencijas, tirti savivaldybės verslo aplinką, turizmo produktų paklausą bei padėtį turizmo rinkose, rengti savivaldybės verslo ir turizmo sričių statistikos apžvalgas, prisidėti prie šių sričių plėtros bei vystymo.

(daugiau…)

VŠĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras skelbia konkursą turizmo vadybininko pareigoms eiti.

VŠĮ IAE regiono verslo ir  turizmo informacijos centras skelbia konkursą turizmo vadybininko pareigoms eiti.

 

Darbo pobūdis: Pareigybė yra reikalinga vykdyti Visagino savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrai ir rinkodarai, informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimui, kaupimui ir teikimui, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, analizuoti esamus turizmo išteklius, teikti pasiūlymus plėtros planų turizmo srityje rengimui.
(daugiau…)

PAKEISTAS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

Pranešame, kad vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-117 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus pavadinimo keitimui“ bei Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-658 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro įstatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. liepos 5 d. VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus juridinis vardas yra pakeistas ir įregistruotas naujas įstaigos pavadinimas VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras.

Taip pat pakeisti įstaigos įstatai ir įregistruoti Registrų centre. Buveinės adresas ir kiti duomenys, išskyrus įstaigos juridinį pavadinimą, nepasikeitė. Visi VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius vardu sudaryti sandoriai lieka galioti.

Primename!

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, įsigaliojo teisės aktų pakeitimai susiję su euro įvedimu. Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentuose nurodytų vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių vertė turi būti išreikšta eurais:

  • Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais.
  • Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės nuo euro įvedimo dienos per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį turi pakeisti savo įstatus.

Pakeisti bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Akcinių bendrovių įstatyme nustatyto minimalaus UAB ir AB  įstatinio kapitalo dydžiai pateikti čia: http://www.registrucentras.lt/p/193

Akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo skaičiuoklę rasite čia: http://www.registrucentras.lt/jar/euras/skaiciuokle.php

Pavyzdinius steigimo dokumentų formas rasite čia: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/imoniu-teise/pavyzdiniai-steigimo-dokumentai

Lietuvos pramonininkų konfederacija 2016-2017m. vykdo projektą pagal ES finansuojamą priemonę „Naujos galimybės“ (priemonę kuruoja Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija). 

Projekto esmė– Lietuvos įmonių eksporto paslaugų ekspansija. Projekto veiklos- Lietuvos įmonių dalyvavimas užsienyje ir Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose. 

Šiuo metu jau vykstantiems projektams ieškoma naujų įmonių dalyvių, kurios norėtų sudalyvauti joms aktualiose tarptautinėse parodose.

Pagrindiniai reikalavimai įmonėms: jos turi būti labai mažos, mažos arba vidutinės. Taip pat parodose reikėtų dalyvauti bendrame stende (5-6 įmonės viename stende). Parodas įmonės pasirenka pagal poreikį, tik reikėtų dalyvauti bent jau 5 parodose projekto vykdymo laikotarpio metu (2016-2017 m.).

(daugiau…)

Utenos Kolegija kviečia mokytis.

Visaginui LT maketuotas-2

Kviečiame susipažinti su Ūkio ministerijos parengtu informacinių gidu apie Socialinį verslą.

Kviečiame susipažinti su Ūkio ministerijos parengtu informacinių gidu apie Socialinį verslą. Jame pateikiama informacija apie svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, kuriant socialinį verslą: socialinio verslo sąvoka, skirtumai nuo kitų socialinės ekonomikos subjektų, socialinio verslininko profilis, socialinio verslo nauda, praktiniai socialinio verslo vystymo aspektai.

Nuo 2015 m. balandžio 3 dienos yra patvirtinta Ūkio ministro įsakymu Socialinio verslo koncepcija. Socialinio verslo koncepcijos tikslas – nustatyti socialinio verslo bendruosius principus, problemines sritis ir išskirti pagrindinius uždavinius, siekiant skatinti socialinio verslo plėtrą. Koncepcijos patvirtinimas atvers kelią aktyvesnėms diskusijoms socialinio verslo ir socialinių inovacijų klausimais, socialinių verslų plėtrai, paskatins kurtis socialinius klasterius – teritoriniu pagrindu tarpusavyje veikiančias susijusias organizacijas.

Socialiniam verslui būdingas labai platus veiklos spektras. ES valstybėse narėse socialinis verslas dažniausiai veikia trijose srityse: integracijos į darbo rinką, asmeninių paslaugų ir socialiai atskirtų vietovių vystymo. Atsižvelgiant į socialinės ekonomikos raidos tendencijas ES, socialinio verslo plėtra Lietuvoje taip pat turėtų vykti dviem kryptimis – skatinant tradicinį privatų verslą įsitraukti sprendžiant socialines problemas ir skatinant nevyriausybines organizacijas savo veikloje taikyti verslo modelius.

 

Visą informaciją jus rasite čia: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/socialinis-verslas

Puslapis 1 iš 912345...Paskutinis »